Lezingen in NL

Met enige regelmaat geef ik een voordracht op bv. een medisch-wetenschappelijke bijeenkomst, of op informatie avonden voor patiënten en ander geïnteresseerden. Op deze pagina vindt U de dia’s van een aantal van deze voordrachten. Goede toegang (ik geloof sterk in ‘open access’) tot medische informatie is enorm belangrijk. U kunt deze dia’s, mits met bronvermelding, daarom vrij gebruiken. Om de bestanden zo compact mogelijk te maken (de powerpoint presentatie is soms 10 Mb), zijn ze in .pdf omgezet. Collega’s die een slide willen gebruiken, kunnen hierover een e-mail sturen, of een berichtje achterlaten.

 

BIG5Endo nascholingscursus okt 2019
De dia’s van mijn lezing en workshop zullen hier in november geplaatst worden.

 

SON Kenniscongres mei 2019: Schildklierzorg, nu en in de toekomst
Op zaterdag 25 mei vierde SON het 1e jubileum in haar huidige vorm. Samen met patiënten, vrijwilligers en medisch specialisten. Een vol huis! Het was een meer dan geslaagd congres met, zoals de bedoeling was, veel ruimte voor dialoog tussen arts en patiënt. Het gevoel dat achter blijft: de oprechte wens bij alle betrokkenen te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een schildklieraandoening. Zeer bemoedigend en inspirerend!
Mijn lezing op deze dag was getiteld: “Draait het om de hormonen of om de antistoffen?” Download ‘m HIER.

 

Mini-symposium Diabeter, voorjaar 2019
Type 1 diabetes komt steeds vaker voor en kan steeds beter behandeld worden, maar de ziekte kenmerkt zich ook nu nog door optreden van complicaties aan diverse organen en daaruit voortvloeiende kortere levensverwachting. Op 28 maart heeft dr. Josine van der Heyden, kinderarts, haar proefschrift ‘Towards early risk stratification in children and adolescents with type 1 diabetes’ verdedigd. Op het mini-symposium dat hieraan vooraf ging, gaf ik een korte lezing over type 1 diabetes bij volwassenen, onder de titel: “How to age healthy in type 1 diabetes”. U vindt de presentatie HIER

 

Lezing voor bedrijfsartsen oktober 2018
over diabetes, hypoglycemie en gebruik van insulinepompen en sensoren: nieuwe ontwikkelingen. De presentatie kunt u HIER downloaden.

 

BIG5Endo nascholingscursus sept 2018
Plenaire lezing Capita Selecta Schildklier vindt u HIER.

Tijdens dezelfde nascholing gaf ik een workshop over Vitamine B12 problematiek; de slides van deze workshop vindt u HIER. De workshop werd erg goed bezocht, en eveneens goed beoordeeld, met het rapportcijfer 8,5.

 

Vitamine B12

Eind oktober 2015 organiseerden wij samen met het Wenckebach instituut een refereeravond voor huisartsen over de vitamine B12 problematiek. Helaas was ik die avond vanwege ziekte verhinderd om mijn voordracht te houden, in mijn plaats heeft dr. Melanie van der Klauw (internist-endocrinoloog) de voordracht gegeven. De diapresentatie vindt u HIER.

 

Najaarssymposia Noord Nederland 2015

Op  7 en 28 september en 7 oktober werden drie regionale symposia gehouden over diverse aspecten van diabetes mellitus. Ik sprak daar over het altijd beladen onderwerp van nieuwe medicamenten voor de behandeling van type 2 diabetes. Focus lag op de effecten van nieuwe middelen als DPP-4 remmers, GLP-1 receptor agonisten, en SGLT-2 remmers. Tijdens de drie symposia werden de belangrijkste nieuwe bevindingen besproken, ook de resultaten van lange termijn studies als die met DPP-4 remmers en de op 17 september tijdens het EASD gepresenteerde resultaten van de EMPA-REG Outcome studie. De volledige Engelstalige dia-serie (ruim 90 slides) met een best wel pittige inhoud kunt u HIER downloaden.

 

Internistendagen 2015
In een ochtendsymposium (start 7.30, 23 april) tijdens de Internistendagen 2015 gaven Daniël van Raalte (VUMC) en ik een update over de huidige stand van zaken m.b.t. behandeling van mensen met type 2 diabetes met GLP1 receptor agonisten. De meeste internationale richtlijnen en consensus statements hebben deze therapie een plaats gegeven in de behandelalgoritme. Ook heeft een gedegen beoordeling door FDA en EMA plaats gevonden. Het wachten is op nog meer gegevens over de lange termijn effecten wat betreft verminderen van diabetes-gerelateerde complicaties en veiligheid.
U vindt mijn presentatie HIER.

 

Langerhans symposium 11 oktober 2013
Op 11 oktober was een derde Langerhans symposium, waar een keur aan onderwerpen werd besproken, o.a. rond de nieuwe NHG standaard diabetes mellitus. In de middag vond er een debat plaats over de beste behandelstrategie bij obese type 2 patiënten: GLP-1 analoog, insuline of de chirurg? De organisatie had mij gevraagd het standpunt van de GLP1-agonisten te verdedigen, hetgeen best een lastige klus is, omdat deze middelen nog relatief nieuw zijn, kort op de markt zijn, en de lange termijn effecten nog gedeeltelijk onbekend. Mijn presentatie van die middag vindt u HIER.

 

Landelijk Diabetes Symposium 4 oktober 2013
Op 4 oktober 2013 heb ik twee presentaties gegeven tijdens het zeer leerzame Landelijk Diabetes Symposium, georganiseerd door collega prof. Giel Nijpels van het VUMC samen met het bureau van Health Investment. De eerste presentatie ging over de nieuwe internationale standaarden voor de behandeling van type 2 diabetes, zoals die in 2012 zijn gepubliceerd in de tijdschriften Diabetologia en Diabetes Care, met nadruk op de mogelijkheden en onmogelijkheden voor op de individu toegesneden behandeling. De tweede presentatie ging over de rol van AGES’s (advanced glycation endproducts) bij het ontstaan van complicaties bij diabetes mellitus.

Nieuwe ontwikkelingen in de internationale diabetes richtlijnen Ede, oktober 2013

De rol van AGE’s in het ontstaan van diabetische complicaties, Ede, oktober 2013

 

Overige lezingen

Van Richtlijn naar Praktijk -Satellietsymposium tijdens de Internistendagen – presentatie over de nieuwe ADA / EASD richtlijnen, april 2013

Noodzaak van wetenschappelijk onderzoek bij ouderen – BIG5 congres, Ede, september 2012

Diabetes and cardiovascular disease – pathophysiology & treatment – Diabetes Congress, St. Petersburg, mei 2012

Diabetes en depressie – Wenckebach nascholing huisartsen, Groningen, oktober 2011

Het concept van de “Healthy Obese” – BIG5 congres, Utrecht, oktober 2011

Lezing over hypothyreoidie, UMCG, Groningen, maart en mei 2011

In-hospital diabetes care – backgrounds and challenges – avondsymposium VUMC, december 2010

How to start succesful insulin therapy in type 2 diabetes – IDOF meeting, Athene, november 2010

Overgewicht, diabetes en kanker – BIG5 congres, Utrecht, oktober 2010

Innovatieve ontwikkelingen in de diabeteszorg – Alpha-Omega congres, Utrecht, juni 2010

Te snel en te langzaam werkende schildklier – UMCG Medische Publieksacademie, Groningen, nov 2009

Continue glucose monitoring en hypo unawareness – Alpha-Omega congres, Utrecht, mei 2009

Landmark studies in the field of diabetes mellitus – DiabetesCourse, De Wijk, februari 2009