Artificial but intelligence ??

Voor het maken van een aantal presentaties heb ik me tot enkele AI websites gewend. Twee AI websites voor het genereren van foto’s worden met nadruk op TikTok en andere media geplugd. “Websites that will change the world.” “Secret websites that feel illegal to know.”

Ik had een paar wensen voor het converteren van tekst in een foto: foto’s van een arts, man of vrouw, in een witte jas met korte mouwen, al dan niet werkend aan een computer. Het ene programma doet het wat beter dan het andere. Beide hebben moeite met de anatomie van de handen en de constructie van zoiets simpels als een stethoscoop. Het 1e programma creëert wel een mooi gezicht, hoewel dit nog niet heel natuurlijk aandoet. Het 2e programma creëert verwrongen gezichten. Een paar resultaten:

Belangrijkste conclusie: AI is nog niet van zulke hoge kwaliteit……