vitamin b12 injections photo

Vitamine B12 is een essentieel bestanddeel van onze voeding, het speelt een belangrijke rol bij vele processen in ons lichaam, zoals DNA synthese en DNA methylering, synthese van bloedcellen, en zenuwfunctie. Al jaren gaat men er van uit dat inname van vitamine B12 via tabletten of injecties een veilige behandeling is.

Toch verschijnen er zo nu en dan wetenschappelijke artikelen over de associatie / relatie tussen serum B12 spiegels en een iets grotere kans op ziektes, alhoewel een oorzakelijk verband nooit is aangetoond.

Wij wilden een beter antwoord op de vraag geven of er een verband is tussen verhoogde kans om te overlijden en de serum B12 waarde. Daarom startten wij een nieuw onderzoek, met het volgende doel:

Het bestuderen in de algemene bevolking van het Amerikaanse NHANES onderzoek van de  associatie (=relatie) tussen serum B12 waarden, en inname van vitamine-B12-bevattende supplementen, en de totale en cardiovasculaire sterfte, en sterfte al gevolg van kanker.

Hierbij werden alle demografische en leefstijlfactoren betrokken, en alle andere factoren en aandoeningen waarvan bekend is dat zij leiden tot een grotere kans op overlijden, bv. hoge bloeddruk, cholesterol, roken, etc. De gegevens van het grote Amerikaanse NHANES onderzoek werden gebruikt, het betrof hier méér dan 24.000 deelnemers bij wie de B12 waarde in het bloed gemeten was, en van wie na gemiddeld 10 jaar bekend was of zij nog leefden, of inmiddels overleden waren.

 

Het onderzoek is inmiddels gepubliceerd in het bekende wetenschappelijk tijdschrift BMC Medicine. U vindt het volledige artikel HIER, natuurlijk open access, d.w.z. door iedereen te lezen.

 

Een -op veler verzoek- Nederlandstalige (Powerpoint) presentatie met de belangrijkste aspecten van dit onderzoek vindt U HIER.

 

Wat is in deze studie anders dan in eerdere onderzoekingen?

 1. Onderzoek onder ruim 24.000 deelnemers, het allergrootste in zijn soort.
 2. Deelnemers hebben verschillende ethnische achtergrond.
 3. De NHANES populatie is door zijn opzet uitermate representatief voor de gehele bevolking.
 4. Onderverdeling van deelnemers in 4 groepen van serum B12 waarden die ook klinisch van belang zijn, nl lager dan 140, 140-300, 300-700, en boven de 700 pmol/l.
 5. Betere inschatting van andere aandoeningen (‘comorbiditeit’) door te corrigeren voor medicatie-gebruik.
 6. Gedetailleerde informatie over gebruik van vitB12-bevattende supplementen.
 7. Gedetailleerde informatie over inname van vitB12 in de (gewone) voeding.
 8. Goed overzicht van inname door deelnemers van aantal calorieën, vetten, eiwit.

 

Wat zijn de praktische lessen uit dit onderzoek?

 1. Veel mensen met een chronische aandoening als hoge bloeddruk, verhoogd cholesterolgehalte, kanker of hart- en vaatziekten nemen extra vitB12-bevattende supplementen.
 2. Tussen 1999 en 2014 is dit gebruik van vitB12-bevattende supplementen flink toegenomen.
 3. Er is géén oorzakelijk verband tussen een (licht) verhoogde serum B12 spiegel en de kans op overlijden.
 4. Gebruik van (hoog gedoseerde) vitB12 supplementen geeft géén verhoogde kans op overlijden.
 5. Uit dit onderzoek blijkt wél een duidelijk verband tussen verlaagde serum B12 waarden en de kans op overlijden.