About

Deze website is op basis van non-profit opgesteld door prof dr Bruce H.R. Wolffenbuttel, tot april 2022 als internist-endocrinoloog verbonden aan het UMCG te Groningen, en inmiddels emeritus hoogleraar. De diverse artikelen, die handelen over allerlei aspecten van endocrinologische aandoeningen en stofwisselingsziekten, maar soms ook over andere zaken die mij bezig houden, bevatten mijn persoonlijke mening, en niet noodzakelijkerwijs die van mijn (eerdere) werkgevers. Overal wordt zo veel mogelijk verwezen naar bestaande medische wetenschappelijke literatuur, zodat u ook zelf u een mening kan vormen.

Mijn eerdere en huidige functies, literatuurlijst, en disclaimer vindt u op mijn officiële RUG pagina: https://www.rug.nl/staff/b.h.r.wolffenbuttel/. Ik heb nog altijd, vanwege begeleiding van o.a. promovendi, een nulaanstelling bij RUG en UMCG, waar ik vanaf augustus 2002 met heel veel plezier heb gewerkt, na een voorafgaande periode van 15 jaar in Maastricht. Met bijzonder genoegen denk ik terug aan de tijd, van 2004 t/m 2012, waarin ik heb mogen functioneren als de eerste Wetenschappelijke Directeur en een beetje de ‘founding father’ van het grote LifeLines Cohort Onderzoek, en samen met veel collega’s van UMCG en RUG (en daarbuiten) aan de inhoud van LifeLines gestalte heb mogen geven.

De geneeskunde verandert iedere dag. Nieuwe gegevens van (medisch) onderzoek vermeerderen onze kennis. Hoewel de informatie van deze website op alle facetten is gecontroleerd op basis van bestaande en algemeen aanvaarde normen en standaarden, kan ik niet garanderen dat de informatie in alle opzichten compleet is.

In dit blog worden de richtlijnen van omgang met sociale media eerbiedigd, zoals die zijn vastgelegd in een recente uitgave van de ‘Australian Medical Association Council of Doctors-in-Training’, de ‘New Zealand Medical Association Doctors-in-Training Council’, de ‘New Zealand Medical Students’ Association’ en de ‘Australian Medical Students’ Association’. Link: https://www.ama.com.au/articles/guide-social-media-and-medical-professionalism